Čistírny odpadních vod

Čistírny řady BD-EKO se používají pro čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček a kuchyní. Nelze je použít pro čištění odpadních vod městských, průmyslových a mimořádně znečištěných.

Vysoká účinnost technologie čištění dovoluje vyčištěnou vodu používat např. jako zálivkovou nebo požární. Přebytečný kal z procesu čištění lze kompostovat a tím odpadají náklady na jeho likvidaci.

Díky speciálním nosičům biomasy je možno přerušení provozu na přechodnou dobu, kterou je nutno konzultovat s dodavatelem (výrobcem).

ČOV mohou být i zcela osazeny do terénu, takže nenarušují okolní vzhled a nevyžadují ochranné pásmo. Mohou být umístěny v těsné blízkosti rodinného domu popřípadě i uvnitř.

URČENO PRO:
 • Rodinné domy
 • Chaty a chalupy
 • Penziony
 • Malé provozovny do 50 osob
CO OCENÍTE (VÝHODY NAŠEHO ŘEŠENÍ):
 • Vysoká životnost
 • Kompletní provedení z plastu
 • Vysoká účinnost čištění
 • Tichý provoz bez zápachu
 • Jednoduchá instalace
 • Nízké náklady na spotřebu elektrické energie
 • Čistírny jsou schváleny a certifikovány Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Brno, dle ČSN EN 12566-3+A2:2014 (nesou značku CE)
 • Biologické čistírny typu BD-EKO mají atestaci státní zkušebny. Sledované parametry na odtoku pro tyto čistírny splňují podmínky provozu podle platných zákonů a nařízení

Technické parametry

Typ ČOV Počet osob Základní výška Průměr (Ø) D Výška vtoku Hv Výška odtoku Ho Jmen. denní průtok
[-] [mm] [mm]     m3/den
BD-2-EKO 1 ÷ 3 1400 1270 1280 1200 0.15 ÷ 0.45
BD-5-EKO 3 ÷ 5 1500 1430 1380 1300 0.45 ÷ 0.75
BD-10-EKO 6 ÷ 10 1750 1750 1600 1500 0.90 ÷ 1.50
BD-15-EKO 11 ÷ 15 1750 2070 1600 1500 1.65 ÷ 2.25
BD-20-EKO 16 ÷ 20 2000 2230 1850 1700 2.40 ÷ 3.00
BD-30-EKO 21 ÷ 30 2000 2550 1850 1700 3.15 ÷ 4.50
BD-40-EKO 31 ÷ 40 2000 2850 1850 1700 4.65 ÷ 6.00
BD-50-EKO 41 ÷ 50 2000 3100 1850 1750 6.15 ÷ 7.50

 Další informace k tomuto produktu si můžete stáhnout ve formátu PDF.> Zajímá mě cena